บริษัท สกาย โปรดักส์ จำกัด

เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท V.N.STEEL INTERTRADE โดยก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อการก่อสร้างและตกแต่ง พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางทางการจัดหาเหล็กรีดเย็นชนิดม้วน แผ่นหลังคาและผนังฉนวนสำเร็จรูป แผ่นเหล็ก เพื่องานตกแต่งโครงสร้างเหล็กกึ่งสำเร็จรูป รวมไปจนถึงแผ่นทองแดงแท้ มาตรฐานการผลิตเดียวกับประเทศฟินแลนด์ ตอบโจทย์ทุกการออกแบบที่แตกต่าง

การดำเนินธุรกิจของ SKY PRODUCT ต่างเน้นถึงหลักความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมทั้งนโยบายการพัฒนาคุณภาพ ในทุกด้านของการดำเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างการบริการที่ดีที่สุดแก่ทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตามสโลแกนที่ว่า " ULTIMATE DESIGN SOLUTION " ด้วยวิธีการยึดหลักและเข้าถึง เพื่อรับฟังต่อทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้า