บริษัท สกาย โปรดักส์ จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท V.N.STEEL INTERTRADE โดยก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับ การเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมเหล็ก เพื่อการก่อสร้างและตกแต่ง พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางทางการ จัดหาเหล็กรีดเย็นชนิดม้วน แผ่นหลังคาและผนังฉนวนสำเร็จรูป แผ่นเหล็ก เพื่องานตกแต่งโครงสร้าง เหล็กกึ่งสำเร็จรูป รวมไปจนถึงแผ่นทองแดงแท้ มาตรฐานการผลิตเดียวกับประเทศฟินแลนด์ ตอบโจทย์ทุกการออกแบบที่แตกต่าง


We have years of experiences,

We are work professionally for all solution.